CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kadına Yönelik ŞiddetBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Developing Gender Statistics: A Practical Tool UNECE and WB Institute 2010
CEİD