CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
İnsan / Kadın TicaretiBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Yıllar İtibariyle Açılan ve Çıkan Davalarda TCK Maddeleri ve Özel Kanunlara Göre Sanık Sayıları Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
İnsan Ticareti İle Mücadele, Yıllara Göre Mağdur Sayısı GİGM 2017
İstatistiklerle Kadın TÜİK 2016
Trafficking in Human Beings EUROSTAT 2015
ABD İnsan Ticareti Raporları ABD Dışişleri Bakanlığı
Global Slavery Index Global Slavery Index 2016
Modern Slavery Index Modern Slavery Index 2017
İstatistiklerle Kadın, 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 2016
CEİD