CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
GenelBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013 ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2008
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010 T.C. Başbakanlık, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2007
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2012
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2016-2020 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2016
2015-2019 Stratejik Planı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2015
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Kalkınma Bakanlığı 2013
CEİD