CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
İnsan / Kadın TicaretiBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
2. Ulusal Eylem Planı (İnsan Ticareti ile Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi) Emniyet Genel Müdürlüğü 2009
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2012 Stratejik Plan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017
CEİD