CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
İstihdamBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
2013-2017 Stratejik Plan İŞKUR 2012
Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ÇSGB 2017
CEİD