CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kadına Yönelik ŞiddetBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
T.C. Adalet Bakanlığı Stratejik Planı 2015-2019 Adalet Bakanlığı 2015
T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı 2003
T.C. 60. Hükümet Programı Eylem Planı 2008
Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2007
2009-2013 Stratejik Plan T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2009
Stratejik Planı 2014-2018 T.C. Kalkınma Bakanlığı 2014
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2014
T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan 2013-2017 T.C. Sağlık Bakanlığı 2012
Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2007-2011) 2007
Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı (2010-2014) Adana Büyükşehir Belediyesi 2010
Stratejik Planı (2015-2019) Adana Büyükşehir Belediyesi 2015
Stratejik Plan 2015-2019 Ankara Büyükşehir Belediyesi 2014
Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planları 2015 - 2019 2015
Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1963
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1967
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1973-1977 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1972
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1979
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 1990-1994 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1989
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 1995
Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2000
Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 T.C. Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı 2006
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı Eylem Planı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2015
CEİD