CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Sağlık HizmetleriBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012- 2016) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012
Stratejik Plan (2013-2017) T.C. Sağlık Bakanlığı 2012
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ulusal Stratejiler ve Eylem Planı (2005-2015) Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2005
CEİD