CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kadına Yönelik ŞiddetBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Altınay, A., & Arat, Y 2007
Kadın Hakları Uluslararası Hukuk ve Uygulama Ayata, G., Dilek, S. E., Oder, B. E. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2010
Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması Ayça Kurtoğlu 2015
Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence WHO 2006
Indicators of Gender Equality UNECE 2015
12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri Yamaner, M.CB. Öktem, E., Kurtdarcan, B., Uzun, M.B Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları 2009
Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women WHO 2001
Sağlık Çalışanları Kılavuzu Uygur, G 2016
CEİD