CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine KatılımBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Kadın Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama Ayata, G., Dilek, S. E., & Oder, B. E. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 2010
Promoting gender balanced decision-making in the European Union: International and transnational strategies for parity democracy Krook, M. L. European Community Studies Association 2001
Bridging Gender Gap in Turkey: A Milestone Towards Faster Development and Poverty Reduction Sancar, S Europe and Central Asia Region 2003
CEİD