CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
EğitimBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Instructions For The Education Of A Daughter Fenelon, F. S. de La M. 1708
Human rights obligations Tomaševski, K. 2001
A Vindication of the Rights of Woman Wollstonecraft, M 1792
Ortaçağ’dan Erken Modern Döneme Batı Avrupa’da Eğitim Tarihi: Yeni Yaklaşımlar Gümüş, T.T. Ulakbim 2010
CEİD