CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Sağlık HizmetleriBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Cumhuriyet ve Sağlık Eren N., Tanrıtanır, N. Türk Tabipleri Birliği Yayını 1998
2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sağlık Sistemine Bakış Akın, A. ve Ersoy, K. TÜSİAD ve UNFPA 2012
CEİD