CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Göçmen, Mülteci Kadınlar ve İnsan TicaretiBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Industrial Vagina Jeffreys, S. Routledge 2009
CEİD