CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Siyasete ve karar alma süreçlerine katılımBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Gender Equality and Turkey’s 2023 Goals Bozkurt, E. Turkish Political Quarterl 2013
Yerel Seçimlerde Kadın Adayların Görünmezliği Sorunu Derdiyok, B. TÜRKSAM Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi 2014
Seçim Beyannamelerinde "Kadınlarımız/Kadınlarla/Kadınlar Olarak Elçik, Gülnur BİA Haber Merkezi 2015
Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi Kuyaksil, A Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014
Siyasal Süreçlere Katılımda Kadın-Erkek Eşitliği Sancar, S TUSIAD ve KAGİDER 2000
Kadınlar Politikada Neden Yoklar Tekeli, Şirin Kaktüs Dergisi 1989
Politik Söylemde Kadın: 1980’li Yılların Meclis Tutanaklarında Kadınlara İlişkin Söylem Terzi, E. G 2014
Yerel Yönetimlerde Kadının Siyasi Temsil Yetersizliği Yıldırım, H. Akademik Perspektif-Online Sosyal Bilimler 2013
CEİD