CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
EğitimBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
İstanbul Sözleşmesi, Ankara Barosu Dergisi Bakırcı, K. 2015
Avrupa İnsan Haklari Mahkemesi Kararlarinda Eğitim Ve Öğrenim Hakkı Çalışkan, A.Z. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadınların Eğitimi Kurnaz, Ş. Milli Eğitim Dergisi 1999
Mary Wollstonecraft on Education Burke, B. YMCA George Williams College 2004
Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması Asan,H.T. Ankara Üniversitesi 2010
Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi Gül, İ. I. ve Karan, U. Bilgi Üniversitesi 2011
Eğitime Erişim: Eğitimde Ayrımcılık Yasağı ve Fırsat Eşitliği Gül,İ.I. ERG 2009
Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme Gül, İ. I. ve Karan, U. Bilgi Üniversitesi 2011
Okullarda Çocuğun Beden, Duygu ve Ruh Sağlığının İhmal, İstismar ve Şiddetten Korunması Karan, U. ERG 2009
Gendered Patterns of Higher Education in Turkey: Advances and Challenges Sağlamer et al. Women's Studies International Forum 2018
Glass Ceiling in Academic Administration in Turkey: 1990s versus 2000s Gunluk-Şenesen, G.G. Tertiary Management and Education 2009
CEİD