CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Göçmen, mülteci kadınlar ve insan ticaretiBaşlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Human Trafficking in Turkey: Findings from Northeastern Anatolia Atauz, S., Akbaş, E. And Atasü-Topçuoğlu, R. Asian and Pacific Migration Journal 2009
Türkiye’de Göçmen Kadınlar ve Seks Ticareti Coşkun, E. Çalışma ve Toplum 2014
Sex Work and Trafficking: Moving beyond Dichotomies Bettio, F. Della Giusta, M. ve Di Tommaso, M. L. Feminist Economics 2017
A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria, Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden Bindel, J. ve Kelly, L. London Metropolitan University 2003
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Ticareti: Rantsev ve Sonrası Kuyucu, N. Fe Dergi 2018
CEİD