CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

İstanbul’da Platform Kurma Çalışmaları

İstanbul’da platform kurma çalışmaları 20 Haziran 2018’de Sabancı Üniversitesi Karaköy Minerva Han’da yapılan ilk toplantı ile başladı.

Toplantıda İstanbul’da platform oluşturmanın olanakları ve zorluk alanları konuşuldu. İstanbul’un mevcut durumu ve öncelikli sorun alanları tartışıldı. Katılımcılar İstanbul’un homojen bir bütün olarak değerlendirilemeyeceğini ve il içi farklılıkların görünür olmasının önemini belirttiler. Önümüzdeki süreçte platform düşüncesi ile STK, yerel yönetim ve kamu kurumlarının nasıl bir arada çalışabileceklerine dair tartışmaların derinleştirilmesi doğrultusunda görüş bildirildi.

Toplantıya Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Uluslararası Göçmen Kadınlarla Dayanışma Derneği, Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Derneği, KA-DER, Mavi Kalem, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi,  İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, ASPB İl Müdürlüğü-ŞÖNİM katılım sağladı.

CEİD