CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Proje Yöneticisi: Dr. Hülya Demirdirek

İdari ve Mali İşler Koordinatörü: Serap Madazlı

Politika ve Savunuculuk Koordinatörü: Ülker Şener

İletişim ve Görünürlük Koordinatörü: Z. Saygın Sarbay

Proje Asistanı: Nihal Çarıkçı


CEİD