CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Proje Hakkında

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında doğrudan hibe olarak desteklenen Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi 1 Mart 2017 tarihi itibariyle CEİD tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini (TCE) İzleme Projesinin hedef grubunu cinsiyet odaklı sivil toplum örgütleri, hak temelli izleme yapan örgütler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kamu kurumları ve taşra teşkilatları, valilikler ve belediyeler oluşturmaktadır. Proje Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 7 ilde uygulanmaktadır.

TCE İzleme Projesi tam da bu ihtiyaç üzerinden, cinsiyet odaklı sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak,  hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve cinsiyet eşitliği politikalarının uygulamasını izlemekle görevli kamu kurumlarının bu faaliyetlerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Devamı için tıklayınız.

Etkinlik Takvimi


Bütün etkinlikler için

CEİD