CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Kapanış Toplantısı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi" kapsamında 28 Ocak 2019 günü Ankara’da Uluslararası Konferans ve Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Sancar'ın katıldığı toplantıda projenin sonuçları ele alındı.

Özcan ve Sancar'ın yaptığı sunumların ardından konuşan Berger, kadın-erkek eşitliği odaklı cinsiyet projesinin önemli kazanımlar sağladığına işaret ederek, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artırmak adına daha çok çaba harcanması gerektiğini belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin yerelde yaptığı çalışmaların yanı sıra izleme göstergeleri ve hak temelli izleme yöntemlerinin aktarıldığı sunumlarla devam eden konferansta iki panel düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve İstanbul Sözleşmesi İzleme Platformu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme” panelinde ulusal eylem planları, göstergeler, kamu denetçiliği aracılığıyla cinsiyet eşitliğini izlenmesi konuları tartışıldı.

İngiltere, İspanya, İtalya’dan gelen konuşmacıların yer aldığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzlemede Uluslararası Deneyim” panelinde ise cinsiyet eşitliği perspektifinde bütçe çalışmalarına, istatistik sistemlerine ve genel eğilimlere dair ülke deneyimleri aktarılacak ve Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında işbirliği imkânları konuşuldu.

CEİD