CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Proje Faaliyetleri

1.  Paydaşlarla işbirliği sağlamak, ortaklıklar kurmak

2.  On tematik alanda haritalama raporları hazırlamak ve izleme göstergeleri oluşturmak

3.  Proje illerinde eğitim ve atölye çalışmaları yapmak

Cinsiyete duyarlı izleme eğitimleri

Haritalama raporları ve izleme göstergeleri eğitimi

Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı hazırlık atölyesi

4.  Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı oluşturma toplantıları düzenlemek

5.  Ulusal Eşitlik İzleme Eylem Planı hazırlamak

6.  Proje çıktılarını kamuoyu ile paylaşmak

Cinsiyet Odaklı Örgütlerle İzleme Zirvesi düzenlemek

İzleme çalışmaları yapan örgütlerin ve ülkelerin deneyim paylaşımını sağlamak: Uluslararası Konferans gerçekleştirmek

Cinsiyet eşitliğini izleme konusunda medyayı harekete geçirmek

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi kurmak

 

Proje Çerçevesinde Haritalama Raporu Hazırlanacak 10 Tematik Alan

Kadına yönelik şiddet

Siyasete/karar alma mekanizmalarına katılım 

Eğitim

İstihdam

Medya

Sağlık hizmetleri

İnsan / kadın ticareti

Spor

Din

Kentsel hizmetler ve kentsel haklar

 

Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi

Projenin bir diğer hedefi toplumsal cinsiyet temelli STK’lar ile hak temelli izleme yapan STK’ların, kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanabileceği, teknik destek görevi görecek Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi’nin kurulmasıdır. Merkez hak temelli izlemeye, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve insan haklarına ilişkin verilerin ve yayınların yer aldığı, hem sanal ortamda erişimi mümkün olan hem de bizzat mekânı kullanılabilen bir izleme portalı ve dokümantasyon merkezi işlevi görecektir. Uzun vadede İzleme Merkezinin toplumsal cinsiyete duyarlı veri üreten bir merkez haline gelmesi amaçlanmaktır.
Bütün etkinlikler için
CEİD