CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
Kentsel Esneklik İndeksi - London Arup 2014
Kentsel Esneklik İndeksi - London Arup 2015
Ulaşım Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri - Phillipines Asya Kalkınma Bankası 2013
Kentsel Erişebilirlik İndeksi Brookings Institution 2017
Kentsel Hareketlilik İndeksi Cebr-Qualcomm 2017
Gender Equality Index 2015, Measuring gender equality in the European Union 2005-2012 EIGE 2015
Güvenli Kent İndeksi The Economist 2015
Kentsel Yönetişim İndeksi UN-Habitat 2005
Yürünebilirlik İndeksi United States, Environmental Protection Agency 2010
Barınma Ve Gecekondu İyileştirme Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri UN-Habitat 2012
Şehir Planlaması Ve Tasarımı- Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri UN-Habitat 2012
Kentsel Yaşam İndeksi Urban Taskforce Australia & McCrindle Research 2015
Measuring Empowerment - A Methodological Approach Pradhan Society for International-SAGE Development -SAGE 2003
Governance and Monitoring Indicator Malito-Umbach 2015
Indicators of Gender Equality UN 2015
Gender and Indicators Esplen-Bell Bridge Indicators-UNDP 2007
Gender Scorecard of WorldBank-Posttsunami Dennis-Yunus Gender Action 2008
Gender and Indicators Owerview Report Moser UNDP 2007
Guide to Gender Sensitive Indicators Canadian International Development Agency 1997
Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi (Global Gender Gap Index) Dünya Ekonomik Forumu 2017
BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İstatistikleri
UN-Fact and figures Birleşmiş Milletler
UN-Genderstats Birleşmiş Milletler
Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of Sustainable Development Goal UNESCO UNESCO 2015
EIGE Cinsiyet Eşitliği Endeksi EIGE
BM İnsani Gelişme Endeksi (HDI) ve Göstergeleri Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler
BM Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII) ve Göstergeleri Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler
Toplumsal Cinsiyet Hakkaniyeti Endeksi(GEI) ve Göstergeleri Social Watch Social Watch
BM Binyıl Kalkınma Hedefleri(MDG) ve Göstergeleri Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler
BM Herkes için Eğitim(EFA) Gelişim Endeksi ve Göstergeleri Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler
EIGE GEI 2017 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi EIGE EIGE
OECD Gender, Institution and Development Index (GID) OECD OECD
BM İnsani Gelişme Endeksi Birleşmiş Milletler
BM Minimum Set of Gender Indicators Birleşmiş Milletler
BM İnsani Gelişme Endeksi (HDI-Human Development Index) Birleşmiş Milletler
UN Minimum Set of Gender Indicators Birleşmiş Milletler
UN Global indicator framework for the Sustainable Development Goals Birleşmiş Milletler
BM Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII-Gender Inequality Index) Birleşmiş Milletler
Gender Equality Index 2015 EIGE 2015
The Global Reference List of 100 Core Health Indicators WHO 2015
Short list of reproductive health indicators for global monitoring. WHO
Global Health Observatory WHO 2017
Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health (2016-2030): Data Portal WHO
Tracking Progress Towards Universal Health Coverage WHO
The OECD Gender Portal OECD
EIGE Gender Statistics Database EIGE
UN Gender Statistics Birleşmiş Milletler
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri TÜİK
TÜİK Sağlık ve Sosyal Koruma İstatistikleri TÜİK
Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllıkları Sağlık Bakanlığı
Developing Gender Statistics: A Practical Tool UNECE and WB Institute 2010
Data 2X Gender Data Portal. EUI Women’s Economic Opportunity Index
Global Financial Inclusion Database World Bank
ILO KILM Statistics ILO
OECD Family Database OECD
OECD Gender Data Portal OECD
WB - World Development Indicators World Bank
Çalışma Hayatı İstatistikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İşçi Sendika Üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kamu Görevlileri Sendika Üye Sayıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Yabancı çalışma izinleri istatistikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İŞKUR İstatistikleri İŞKUR
SGK İstatistikleri SGK
Hanehalkı İşgücü Anket Verisi TÜİK
Hanehalkı Bütçe Anket Verisi TÜİK
Zaman Kullanım Anket Verisi TÜİK
Kazanç İstatistikleri TÜİK
Gelir Yaşam Koşulları Anket Verisi TÜİK
Nüfus ve Konut Araştırması TÜİK
Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri TÜİK
Yıllar İtibariyle Açılan ve Çıkan Davalarda TCK Maddeleri ve Özel Kanunlara Göre Sanık Sayıları Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
İnsan Ticareti İle Mücadele, Yıllara Göre Mağdur Sayısı GİGM 2017
İstatistiklerle Kadın TÜİK 2016
Trafficking in Human Beings EUROSTAT 2015
ABD İnsan Ticareti Raporları ABD Dışişleri Bakanlığı
Global Slavery Index Global Slavery Index 2016
Modern Slavery Index Modern Slavery Index 2017
İstatistiklerle Kadın, 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 2016
Eurostat’s sport statistics: harmonised sport data at EU level Eurostat Sport Statistics 2016
Gençlik ve Spor Bakanlığı - İstatistikler Gençlik ve Spor Bakanlığı 2017
Sydney Scoreboard A Global Index for Women in Sport Leadership 2000
CEİD