CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Siyasete ve Karar Alma Süreçlerine Katılım    Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
    Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İstatistikleri
    UN-Fact and figures Birleşmiş Milletler
    UN-Genderstats Birleşmiş Milletler
    CEİD