CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ


Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Merkezi
Cinnah Cad. 75/7 Çankaya/Ankara – Türkiye
Tel: +90 312 440 04 84 Faks: +90 312 440 04 85
[email protected] - [email protected]
www.ceid.info.tr


CEİD