CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Genel  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  Measuring Empowerment - A Methodological Approach Pradhan Society for International-SAGE Development -SAGE 2003
  Governance and Monitoring Indicator Malito-Umbach 2015
  Indicators of Gender Equality UN 2015
  Gender and Indicators Esplen-Bell Bridge Indicators-UNDP 2007
  Gender Scorecard of WorldBank-Posttsunami Dennis-Yunus Gender Action 2008
  Gender and Indicators Owerview Report Moser UNDP 2007
  Guide to Gender Sensitive Indicators Canadian International Development Agency 1997
  Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi (Global Gender Gap Index) Dünya Ekonomik Forumu 2017
  BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Türkiye
  CEİD