CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kadına Yönelik Şiddet    Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
    Developing Gender Statistics: A Practical Tool UNECE and WB Institute 2010
    CEİD