CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ
Kentsel Hizmetler ve Kentsel Haklar  Başlık Yazar Yayınevi / Kuruluş Yayın Tarihi
  Kentsel Esneklik İndeksi - London Arup 2014
  Kentsel Esneklik İndeksi - London Arup 2015
  Ulaşım Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri - Phillipines Asya Kalkınma Bankası 2013
  Kentsel Erişebilirlik İndeksi Brookings Institution 2017
  Kentsel Hareketlilik İndeksi Cebr-Qualcomm 2017
  Gender Equality Index 2015, Measuring gender equality in the European Union 2005-2012 EIGE 2015
  Güvenli Kent İndeksi The Economist 2015
  Kentsel Yönetişim İndeksi UN-Habitat 2005
  Yürünebilirlik İndeksi United States, Environmental Protection Agency 2010
  Barınma Ve Gecekondu İyileştirme Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri UN-Habitat 2012
  Şehir Planlaması Ve Tasarımı- Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri UN-Habitat 2012
  Kentsel Yaşam İndeksi Urban Taskforce Australia & McCrindle Research 2015
  CEİD