CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

III. Deneyim Paylaşımı Toplantısı: Yerel İzleme Atölyeleri Değerlendirildi

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da, Deneyim Paylaşımı Toplantısı gerçekleştirildi.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında yerel sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra belediye ve kamu kurumlarının yetkilileriyle birlikte Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen Yerel İzleme Atölyeleri’nin tamamlanmasının ardından yapılan toplantıda, çalışmalar değerlendirildi ve sonraki faaliyetlere yol göstermesi amacıyla kazanılan deneyimler paylaşıldı.

 

Temmuz – Ekim 2018 döneminde gerçekleştirilen Yerel İzleme Atölyeleri’nin amacı projenin uygulandığı 7 ilde yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemeye olanak sağlayan, o yerelin özgüllüklerini ve farklılıklarını göz önünde bulunduran Yerel Eşitlik İzleme Planları hazırlamak ve kentteki aktörlerin bir araya gelerek toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kent üzerine düşünmelerine imkân yaratmaktı.

 

Ankara’da yapılan toplantının ilk gününde, proje illerinde yapılan bu çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı ve Yerel Eşitlik İzleme Planları’nın ilgili illerin gündemine taşınabilmesi için yürütülmesi gereken savunuculuk faaliyetleri tartışıldı. Toplantının ikinci gününde ise Yerel Eşitlik İzleme Planları’nın illerde sahiplenilmesini sağlayacak çalışmalar için bir çalışma takvimi hazırlandı.

CEİD