CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Ulusal İzleme Eylem Planı tanıtıldı

18 Aralık 2018’de ilgili bakanlıkların, kamu kuruluşlarının, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, üniversitelerin ve uluslarası kurumların yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Ulusal Eşitlik İzleme Eylem Planı’nın taslak çalışması paylaşıldı ve paydaşların önerileri alındı.

 

Ulusal Eşitlik İzleme Eylem Planı, hem ulusal politikaların hem de hizmetlerin izlenmesine yardımcı bir araç olarak tasarlandı. Alanda faal kurumların yapılandırılmamış araçlar yerine bilimsel temellere dayalı standartlaştırılmış göstergelerle izleme yapmalarını sağlayacak olan ulusal plan, eğer etkin kullanılabilirse gündelik hayattaki değişime katkı sağlayacak. Türkiye’nin de taraf olduğu uluslarası sözleşmelere dayanan norm ve standartlara dayanan bu Ulusal İzleme Eylem Planı’nın işlevsel olabilmesi için alanda uzman ekipler tarafından yürütülmesi gerekiyor. Türkiye’de Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi çerçevesinde kurulan yerel izleme platformları hem farklı uzmanlık alanlarını biraraya getiriyor hem de planın uzun vadede farklı paydaşlar tarafından sahiplenilerek sürdürülebilirliği destekliyor.

CEİD