CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

İzleme Zirvesi 25 Aralık 2018'de Gerçekleştirildi

25 Aralık 2018’de Türkiye’nin yedi bölgesinden sivil toplum örgütlerini biraraya getiren İzleme Zirvesi gerçekleştirildi. Yapılan sunuşlarda Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planları ve Ulusal Eşitlik İzleme Planı’nın yanı sıra 10 tematik alanda hazırlanan Haritalama Raporları katılımcılara sunuldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kişi ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik belge, veri, eğitim materyali ve uzman bilgilerini derleyen Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezi’nin de tanıtıldığı İzleme Zirvesi’nde hak temelli izlemenin yaygınlaştırılması yolunda önemli adımlar atıldı.

CEİD