CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Faz II: CEİDizler Projesi Başladı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında doğrudan hibe olarak desteklenen Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi 1 Mart 2017-28 Şubat 2019 tarihleri arasında  uygulanmıştır.

Bu projenin ikinci fazı olan CEİDizler Projesi 02 Ocak 2020 itibariyle uygulanmaya başlamıştır. CEİDizler Projesi hakkında detaylı bilgi almak ve faaliyetleri takip etmek için yeni web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.ceidizler.ceid.org.tr

CEİD