CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Deneyim Paylaşımı Toplantısı Ankara’da 27-28 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi

10 Nisan 2018’de başlayıp 24 Mayıs 2018’de tamamlanan Haritalama Raporları ve İzleme Göstergeleri eğitim programına dair deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen toplantıya yedi uygulama ilinden temsilciler davet edildi.

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener’in eğitim programı hakkında yaptığı genel bilgilendirmenin ardından katılımcılarla ön-test, son-test ve değerlendirme anket sonuçları paylaşıldı. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların deneyimlerinin aktarıldığı ikinci oturumda, eğitimlerin ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığı, hangi alanlarda daha fazla katkı sunduğu tartışıldı.

Toplantının üçüncü oturumunda ise eğitimcilere ve yerel koordinatörlere söz verilerek izlenimlerinin paylaşılması sağlandı ve daha etkin bir eğitim için öneriler alındı. Son olarak projenin sonraki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirilme yapıldı ve yerel izleme eylem planlarının oluşturulması için tasarlanan atölyeler ve platformlardan bahsedildi. Platformların etkinliğinin artırılmasına yönünde katılımcıların önerileri proje ekibi tarafından not alındı.

Bu oturumda her ilde kurulacak Yerel İzleme Platformları’nın (YİP) oluşturulma süreci, olanaklar ve kısıtlılıklar konusunda verimli tartışmalar yapıldı. İstanbul’dan Kars’a uzanan, nüfus yoğunlukları ve öncelikleri aynı olmayan proje illerinin farklı dinamiklerinin YİP’lerin kurulma sürecinde ve yapısında belirleyici olacağında hemfikir olundu. İllerin geçmişteki projelerle, özellikle de Kadın Dostu Kentler sonrası geldikleri noktaların çeşitliliği, il temsilcilerinin anlatımları ile netleşti. Belirlenen öncelikli temalar üzerine, ileride karşılaştırmalı çalışmalar yapmayı planlayan katılımcılar, toplantı esnasında işbirliğinin temellerini attılar.

Platformlarda hangi kurumların yürütücü olacağı belli ölçüde netleştirildi. Katılımcılar, somut deneyimlerini birbirleriyle paylaştılar. Yerel yönetimlerin cinsiyet eşitliği izleme konusundaki aktifliği, sivil toplum çalışmaları yoğunluğu ve işbirliğinin derecesi değişse de, her ilde kamu ve diğer kurumlara dönük  izleme konusunda tanıtım ve lobiciliğin yapmanın önemi vurgulandı.

 

 

CEİD