CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Yerel İzleme Atölyeleri Başladı

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında oluşturulması hedeflenen yerel izleme eylem planları için proje uygulama illerinde üçer günlük atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. 17 Temmuz 2018 tarihinde başlayan atölyelere, illerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesiyle ilgili faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri katılacak.

Ankara’da gerçekleştirilen ilk atölyeye, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Valiliği, TÜİK gibi kamu kurumunun yanı sıra Kadın Dayanışma Vakfı, KESK, Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde bulunduğu önemli sivil toplum kuruluşları ilgi gösterdi. Atölye çalışmasının ilk gününde yerel izleme eylem planlarının işlevi ve kapsamı hakkında bilgi verildi. Takip eden günlerde yerel izleme eylem planlarının oluşturulması için grup çalışmalarının yapılacağı atölyenin sonunda Ankara ili için izleme planın ortaya çıkması hedefleniyor.

Gelecek atölye 31 Temmuz – 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kars’ta gerçekleştirilecek.

CEİD