CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

İzmir Yerel İzleme Atölyesi

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında 4-5-6 Eylül 20181 tarihlerinde İzmir'de, Yerel İzleme Atölyesi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen atölyeye, İzmir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Barosu, Kadın Adayları Destekleme Derneği, İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisi Birliği, Eşit Yaşam Derneği, Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Eşit Yaşam Derneği, Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme ve Dayanışma Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği Eşit Şerit Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu, Foça Barış Kadınları, Yaya Derneği, Buca Engelliler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Derneği, Mülteci-Der, TMMOB yetkilileri katılarak katkı sağladı. Atölye çalışmasının ilk gününde yerel izleme eylem planlarının işlevi ve kapsamı hakkında bilgi verildi. Takip eden günlerde yerel izleme eylem planlarının oluşturulması için grup çalışmaları yapıldı ve İzmir ili için izleme planı ortaya çıkarıldı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediyeler ve kamu kurumlarının yetkililerine yönelik eğitimlerin tamamlanmasının ardından yerel izleme eylem planları için yapılan atölye bugün tamamlandı.

CEİD