CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Adana Yerel İzleme Atölyesi Gerçekleştirildi

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında 2-3-4 Ekim 2018 tarihleri arasında Adana’da, Yerel İzleme Atölyesi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen atölyeye Adana Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TÜİK, İl Müftülüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Adana Barosu, TMMOB, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Seyhan Kadın ve Çocuk Derneği, İnsani Değerleri Yüceltme Derneği, Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM), ÇÜMED, ÇÜGEP yetkilileri katılarak katkı sağladı. Atölye çalışmasının ilk gününde yerel izleme eylem planlarının işlevi ve kapsamı hakkında bilgi verildi. Takip eden günlerde yerel izleme eylem planlarının oluşturulması için grup çalışmaları yapıldı ve Adana ili için izleme planı ortaya çıkarıldı.

CEİD