CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

“İzleme projesi kadın örgütlerinin projesidir”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi ekibi 13 Haziran tarihinde CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu’na çalışma ziyaretinde bulundu. Türk Kadınlar Birliği’nin ofisinde yapılan toplantıya CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu, Türk Kadınlar Birliği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği, Başkent Kadın Platformu temsilcileri katıldı.
CEİD Yönetim Kurulu ve aynı zamanda Proje Yürütme Kurulu Üyesi Serpil Sancar toplumsal cinsiyet eşitliği alanında pek çok çalışma yapıldığını, ancak bu çalışmaların etkilerine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade ederek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi ile bu alanda yapılan çalışmaları izlemeye olanak tanıyacak bir altyapı kurarak bu boşluğu doldurmayı hedeflediklerini belirtti. Kadına yönelik şiddet, siyasi katılım, eğitim, istihdam, medya, sağlık hizmetleri, kadın/insan ticareti ve mültecilik, spor, din ve kentsel hizmetler ve kentsel haklar alanlarında üretilecek raporların kadın örgütleri için önemini vurgulayan Sancar, bu alanlardan din ve sporun yeni alanlar olduğunu, toplumsal cinsiyet temelli analizlere çok fazla konu edilmediklerini ve sonraki aşamalarda sosyal yardım ve fuhuş konusunda da benzer bir çalışma yapmayı amaçladıklarını vurguladı.
CEİD Yönetim Kurulu ve Proje Yürütme Kurulu Üyesi Gülay Toksöz ise, sığınmacı ve mülteci kadınların önemli sorunlar yaşadıklarını, bu alanın boş bırakılmaması gerektiğine dikkat çekti.
      
“Çalışmanın sonuçlarını heyecanla bekliyoruz”
Türk Kadınlar Birliği’nden Sema Kendirci CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme kapsamında rapor yazılacak 10 alanın 4’ü olan eğitim, istihdam, katılım, şiddet konularında hali hazırda izleme yaptıklarını, diğer alanların da kadınlar için öneminin farkında olduklarını ve çalışmanın sonuçlarını heyecanla beklediklerini ifade etti. Kendirci, izlemenin en az bilinen alan olduğunu, CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu’nun uzun yıllardır izleme yaptığını ve bu kapasiteye sahip az sayıda örgütlenmeden biri olduğunu dile getirdi.
Proje’nin Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener’in bu projenin kadın örgütlerinin projesi olduğunun ve kadın örgütleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizmesinin ardından CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu bu görüşü paylaştığını belirtti.  Türk Kadınlar Birliği ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği örgütlü oldukları illerde şubelerinin projeye aktif katılımını sağlama konusunda destek verebileceklerini, proje faaliyetlerine katılım sağlayacaklarını belirtti.
Eylül ayında CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulunun çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte yeniden bir araya gelinebileceği ve işbirliği olanaklarının daha ayrıntılı görüşülebileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

 

CEİD