CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

İlk proje il ziyareti Adana’ya yapıldı

15 Haziran 2017
 
CEİD tarafından yürütülmekte olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi kapsamında ilk il çalışma ziyareti 9 Haziran’da Adana’ya yapıldı. CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar ve Proje Politikalar ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener tarafından Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve AKDAM Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği ziyaret edildi.
        
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi ile Güney Adana Projesi birbirini destekleyebilir”

Proje ekibi ilk olarak Valilik AB Proje biriminden Saliha Yüce ile birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti. Tanışmanın ardından CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi’ne ilişkin bilgilendirme yapıldı. Proje dosyası Vali Demirtaş’la paylaşılarak Valiliğin projeye vereceği katkılar üzerine konuşuldu, paydaş kamu kurumlarının il müdürlüklerinin projeye katılımı konusunda Valilikten destek talep edildi.


Vali Mahmut Demirtaş ise, 90’lı yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen yoğun göç ile oluşan Güney Adana ve uygulamayı hedefledikleri Güney Adana projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Görüşmede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi ile Güney Adana projelerinin birbirini destekleyebileceği konusu gündeme getirildi.

Vali Demirtaş’la yapılan görüşmenin ardından Güney Adana Projesinden sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile görüşüldü. Yavuz, Adana’nın E5 karayolu ile kuzey ve güney olarak ayrıldığını, sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergelerinin tümünde Güney Adana’nın Kuzey Adana’nın çok gerisinde yer aldığını belirtti. Güney Adana Projesi’nin bu gelişmişlik farkını gidermek üzere yürütüldüğünü ve il müdürlüklerinin katılımı ile yürütülen çok ortaklı bir proje olduğunu açıklayan Yavuz, işbirliğine açık olduklarını ifade etti. İlk bilgilendirmenin ardından Vali Yardımcısı Yavuz’un da katılımıyla Güney Adana proje ekibiyle geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ASPB İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü,  İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Müftülüğü, Çukurova Kalkınma Ajansından uzmanlar katılım sağladı. Toplantıda eğitim, sağlık, kültür, güvenlik, din alanında yapılacak projeler ve bu projelerin kız çocuklarına, kadınlara etkisi üzerine uzmanlarla sohbet edildi.


Valilik görüşmelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Projesi kapsamında hazırlanacak raporların mevcut durumu görme konusunda Valilik birimlerine destek olabileceği, geliştirilecek izleme göstergelerinin üretilen politikaların ve uygulamaların, yapılan çalışmaların etkililiğini görmek açısından yararlı olacağı ifade edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden tam destek sözü

Çalışma ziyaretinin ikinci durağı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Dış ilişkiler Müdürü Sait Altıparmak ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Müdürü Fatih Karayandı’nın katılımı ile gerçekleşen görüşmeye proje tanıtımıyla başlandı. Ardından Başkan Sözlü, Belediyenin kadın sorunlarına bakış açısını özetledi. Cinsiyet eşitliği konusunda yapılması gereken çok şey ve alınması gereken çok mesafe olduğunu belirten Sözlü, Belediye olarak Toplumsal Cinsiyet İzleme Projesi’ne ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Dış İlişkiler Müdürü Sait Altıparmak ile Adana’da yürütülecek çalışmaların koordinasyonu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Koordinasyon konusunda Büyükşehir Belediyesinin destek olabileceği belirtildi.
      
“Proje eşitlik alanında çalışan tüm STK’ların projesi”

Çalışma ziyaretinin son durağı AKDAM Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınmaevi Derneği oldu. Ziyaretin planlanması aşamasında Adana’da proje hedef grubunu oluşturan tüm STK’ların katılımı ile bir toplantı yapılması düşünülmüştü, ancak zaman ve mekân kısıtı nedeniyle bu mümkün olmadı. AKDAM görüşmesinde projeye ve Adana ilinde yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Projenin eşitlik alanında çalışan tüm STK’ların projesi olduğu, birlikte yürütüleceği ve bunun için STK’ların desteğinin beklenildiği ifade edildi.
Adana çalışma ziyareti, Valilik, il müdürlükleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilenme konusunda verimli olmuştur. Hak temelli örgütlerle çalışma deneyimine sahip olan İlçe Belediyeleri ve Adana’da aktif olan diğer STK’lara yönelik olarak ilerleyen aşamalarda bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.

CEİD