CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Gaziantep Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

CEİD’in yürütmekte olduğu Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin tanıtıldığı ve iş birliği imkanlarının görüşüldüğü “Gaziantep Bilgilendirme Toplantısı” Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2017 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi ile yapılan ön görüşmede projenin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda Türkiye’nin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası standartlara uyumluluğu konusundaki taahhütlerinin yerine getirilmesindeki anahtar rolü açıklandı.

Projede toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri oluşturulacak

Toplantıya katılan CEİD Yönetim Kurulu ve Proje Yürütme Komitesi üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar, proje kapsamında on tematik alanda uzmanlar tarafından hazırlanan haritalama raporları doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergelerinin geliştirileceğini belirtti. Proje illerinin seçilme aşamasında Kadın Dostu Kentler projesinde yer alan ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na bağlı yerel eşitlik izleme birimlerine sahip illere öncelik verildiğini belirten Sancar, Gaziantep’in projenin uygulama ili olarak seçilmesinin önemini aktardı.

Prof. Dr. Serpil Sancar, toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirme yolunda şu ana kadar yapılan çalışmalar için izlemenin öneminden söz ederek veri temelli göstergelerle izleme yapılabilmesi için hem kamu kurumlarının hem de hak temelli ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelli sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesinin bu projenin hedeflerinden biri olduğunu belirtti. Projenin hedef grupları arasında sadece kadın kuruluşları olmadığının altını çizerek Barolar, ticaret odaları AÇEV gibi kamu hizmeti yapan tüm kurumların birlikte işbirliği içerisinde yerel eşitlik izleme eylem planına katkıda bulunmasının önemine dair görüşlerini aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, projenin Gaziantep’te gerçekleştirilen diğer faaliyetlerle ilgisini kurarak İnsan Hakları Kurulu’nun ve Yerel Eşitlik İzleme Birimi’nin daha aktif biçimde faaliyet göstermeleri için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti ve üniversitede kurulan kadın çalışmaları biriminin etkin bir biçimde işlerlik kazanması için yakın zamanda kendisinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildiğinden söz etti. Türkiye Belediyeler Birliği’nin uzmanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği izleme eğitimleri verilebileceği ve eğitim alan uzmanların edindikleri bilgileri, diğer belediyelere aktarmaları suretiyle yaygınlaştırmanın sağlanabileceği fikri taraflarca verimli bulundu.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu Kurumları Bilgilendirildi

Yapılan ön görüşmenin ardından gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantısı’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener ve Proje Asistanı Hilal Arslan’ın katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan proje uzmanları ve kent konseyi üyelerine; kamu kurumları temsilcilerine (ŞÖNİM, ASPB İl Müdürlüğü, Valilik Proje Birimi, Kadın Araştırmaları Merkezi); sivil toplum kuruluşları temsilcilerine (Gaziantep Barosu, AÇEV, KADEM, ASAM-SGDD); uluslararası kuruluşların temsilcilerine (UNICEF, UNHCR, UN Women) ve Kalkınma Ajansı uzmanlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi tanıtıldı.

Projenin önemli çıktılarından biri olan “İl Yerel Eşitlik İzleme Eylem Planı” için önceden yürütülen çalışmaları da kapsayan bütünlüklü bir plan hazırlanmasının önemine değinen Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener, ilde yürütülecek eğitim ve atölye çalışmaları hakkında da kapsamlı bilgiler sundu. Özellikle veri standardizasyonu, veri temelli izleme gibi konuların kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için ihtiyaç duyulan alanlar olduğu belirtilen Şener, sürdürülebilirliğin önemini vurguladı.

Sunum sonrasında, projenin Gaziantep’teki faaliyetleri hakkında yürütülen tartışmada, toplantıya katılan temsilciler ile kurulacak iletişim ağının işlevselliği ve devamlılığı hakkında görüş alışverişi yapıldı.

CEİD