CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Trabzon’da

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantıları’na Trabzon’da devam edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde 2 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantısı’na Yerel Eşitlik Komisyon Başkanı Havva Gümüş’ün yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. CEİD Yönetim kurulu Başkanı ve Proje Yürütme Komitesi Üyesi Sevinç Ünal ile Politika ve Savunu Koordinatörü Ülker Şener’in proje sunumlarının ardından sivil toplum kuruluşları ile belediye arasındaki iş birliği imkanları görüşüldü.

Hem STK’ların hem de Belediye’nin ilgili birimlerinin, toplumsal cinsiyete duyarlı izleme çalışmalarına yönelik motivasyonun güçlü olmasının, projenin amaçlarına ulaşmaktaki olumlu etkisinin tartışıldığı görüşmeden sonra Trabzon Valiliği ziyaret edildi.


Trabzon Valiliği Planlama Müdürü Veysel Başer’in ziyaret edildiği görüşmede, Başer, Avrupa Birliği finansmanlı projelerde kazanılan deneyimin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi’ne de aktarılacağının altını çizdi.

Valilik Yerel Eşitlik Birimi’nin yanı sıra İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gibi önemli kamu kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıya başkanlık eden Vali Yardımcısı Şükrü Kara, projenin Trabzon’daki uygulamalarının koordinasyonunda üstelenecekleri rolü açıkladı.

Proje hakkındaki soruların cevaplanmasının ardından toplumsal cinsiyet temelli izlemenin üreteceği verilerin kanıt temelli politikalar açısından önemi ortaya kondu.

CEİD