CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ziyaret edildi

10 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında TİHEK İkinci Başkanı Mesut Kınalı ziyaret edildi ve proje hakkında bilgilendirildi.

CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Ünal tarafından yapılan proje tanıtımının ardından, projenin en önemli paydaşlarından biri olan TİHEK’in, faaliyetlere etkin katılımının sağlayacağı faydalar belirtildi. Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının işbirliğinin önemine değinen Proje Yöneticisi Fatma Özdemir Uluç, insan hakları kurullarının da içinde yer alacağı yerel ve ulusal eşitlik izleme eylem planlarının hazırlık süreçlerine TİHEK’in katılımının anlamına vurgu yaptı.

TİHEK’in çalışmaları hakkında bilgi veren İkinci Başkan Mesut Kınalı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumun çalışma alanlarının içinde yer aldığını belirtti. Bu bağlamda proje ile birlikte yapılacak çalışmaların mümkün olduğunun altını çizen Kınalı, projeye teknik destek verebileceklerini vurguladı. TİHEK uzmanlarından Ekin Şener de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin insan hakları ve kadın hakları bağlamında TİHEK’in çalışma alanlarıyla kesiştiğini belirtti.

Türkiye’deki insan hakları ve eşitlik alanlarında var olan sorunlara yönelik fikir alışverişi yapılan toplantı, karşılıklı işbirliği imkânlarının aktarılmasıyla sonlandı.

 

CEİD