CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Kars’ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi tanıtıldı

11 Ağustos 2017’de Kars Valisi Rahmi Doğan’ın ziyaretiyle başlayan Kars Bilgilendirme Toplantıları, il müdürlüklerinin ve Kars Belediyesi’nin yakın ilgisiyle karşılandı.

CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Ünal ve Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener’in Kars Valisi Rahmi Doğan’ı ziyaretinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi hakkında bilgi verildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan’ın ziyaretinden sonra il müdürlüklerinden gelen temsilcilere, projenin faaliyetleri açıklandı ve proje kapsamında hazırlanacak olan raporların Valilik birimlerine sağlayacağı faydalar aktarıldı.

Kars Bilgilendirme Toplantıları’nda son olarak Kars Belediyesi ziyaret edildi ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta projeyle ilgili bilgilendirildi. Kars Belediyesi Yerel Eşitlik Birimi sorumlusu Ruken Aydoğdu, sosyal işlerden sorumlu uzmanlar ve Kars Belediye Meclisi Kadın Komisyonu üyeleriyle işbirliği imkânlarının tartışıldığı toplantıda, projenin Kars ilindeki tanıtımı sağlandı.

CEİD