CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

CEİD tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ziyaret edildi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin tanıtıldığı toplantıya Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra Kadın ve Çocuktan Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak katıldı.

15 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantı, CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Ünal’ın projenin toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi konusunda sağlayacağı katkıları açıklamasıyla başladı. Proje Koordinatörü Fatma Özdemir Uluç, proje sunumuyla birlikte KDK ile işbirliğinin hedeflendiği proje faaliyetlerine dikkat çekti. Toplantıda KDK’nın deneyimlerini projeye aktarabilmesi için Proje Yönlendirme Komitesi’nde yer almasının öneminin altı çizildi.

Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener, KDK’nın cinsiyet eşitliğine uygun bir biçimde başvuruları değerlendirmesinin ve kamu kurumlarına bu doğrultuda geri bildirimde bulunmasının, uzun vadede kurumların değişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun hizmetler üretmesine katkı sunacağını ifade etti.

Toplantıda Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, KDK’nın yaptığı çalışmalar ve toplumdaki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. KDK’nın özellikle son bir yılda bilinirliliğinin arttığını ve buna paralel olarak başvuru sayısında artış olduğunu belirten Malkoç, KDK’nın amacını toplumda hak arama kültürünün gelişmesi, bireylerin haklarını arayabileceği bir mekanizmanın kurulması olarak tanımladı.

KDK’nın kamu kurumlarıyla bireyler arasında arabuluculuk işlevi gördüğünü ifade eden Malkoç, Mart ayından itibaren yönetmelikte yapılan bir değişiklikle “dostane çözüm kararı” da verebileceklerini açıkladı. Malkoç, şikâyet konusu edilen talebin, idarece yerine getirilmesi anlamına gelen “dostane çözüm kararının” önemli olduğunu vurguladı. Malkoç, KDK’nın projeye katılım konusunda duyarlı olacağını belirtti.

CEİD