CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

İzmir bilgilendirme toplantıları başarıyla tamamlandı

İzmir Bilgilendirme Toplantıları kapsamında 24 ve 25 Ağustos 2017 tarihlerinde İzmir Valiliği’ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve sivil toplum örgütlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

24 Ağustos 2017’deki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, Kadın Şube ve AB Projeler Müdürlüğü’nden uzmanlar katıldı. CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal’ın CEİD’i tanıtan ve projenin genel amaçlarını aktaran konuşmasıyla başlayan toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener, projenin yerel yönetimlere politika belirleme, hizmet üretme, değerlendirme ve izleme konularında sunacağı katkıları açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, projenin İzmir için çok önemli olduğunu ve projeden en iyi şekilde yararlanacaklarını ifade etti. Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde beklentilerin yüksek olduğunu, belediye olarak cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında kurumsal düzeyde çalışmalar yaptıklarını ve projeye gereken desteği vereceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi görüşmesinden sonra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ziyaret edildi. Vali ziyaretinin ardından il müdürlüklerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı, Sevinç Ünal’ın CEİD ve proje hakkındaki kısa bilgilendirilmesi ile başladı. Proje Yöneticisi Fatma Özdemir Uluç’un sunumu ile devam eden görüşmede, projenin paydaşların katılımıyla birlikte uygulanabileceği vurgulandı.

İzmir Bilgilendirme Toplantıları’nın ikinci ayağı, 25 Ağustos 2017 günü Karabağlar Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmir’de yerleşik sivil toplum kuruluşlarına projeyi tanıtan Ülker Şener, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırması, cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi çerçevesinde projenin yaratabileceği olanakların altını çizdi.

 

CEİD