CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

CEİD proje ofisi açılışı yapıldı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından 1 Mart 2017 tarihinde yürütülmeye başlanan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ofisi açılış kokteyli ile faaliyete başladı. 12 Mayıs’ta gerçekleşen açılış törenine çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.


Yaklaşık 60 misafirin katıldığı açılış töreninde açılış konuşmalarını CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Ünal, CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar ve AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak yaptı. Proje Yöneticisi Funda Küçükcan’ın yaptığı kısa proje tanıtımı sunumunun ardından katılımcılar projenin genel olarak Türkiye ve özel olarak da kendi kurumları açısından önemine değindiler.

Açılışa ayrıca AB Bakanlığı’ndan Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan; Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan Özüm; Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanı Sinan Ayhan; AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Figen Tunçkanat; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan daire başkanları Mustafa Çadır ve Özgü Karaca Bozkurt; TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) temsilcileri Gökalp İzmir ve Yağmur Şen; UN Women Türkiye Direktörü Funda Vekiloğlu; Sivil Düşün Programı STGM ve TACSO temsilcileri, UNICEF temsilcileri; CEİD ve diğer STÖ’lerden temsilciler katıldı. Açılış proje ofisinin terasında müzik eşliğindeki kokteylle devam etti.

Nihai hedef ulusal eylem planı

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin yararlanıcı kurumu AB Bakanlığı, yürütücüsü ise CEİD’dir. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 7 pilot ilde sürdürülecek proje, cinsiyet odaklı sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak,  hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve cinsiyet eşitliği politikalarının uygulamasını izlemekle görevli kamu kurumlarının bu faaliyetlerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Projenin Hedeflenen Temel Çıktıları:

  1. On tematik alanda mevcut durumu cinsiyet eşitliği çerçevesinde ortaya koyacak, izleme göstergeleri geliştirecek, cinsiyet ve hak temelli örgütlerin kullanabileceği raporların hazırlanması
  2. Cinsiyet odaklı sivil toplum örgütlerinin, kamunun ve belediyelerin cinsiyet temelli izleme kapasitelerinin artırılması, hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmaları
  3. Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezinin kurulması
  4. Yerel ölçekte, proje uygulama bölgelerinde ve ulusal ölçekte cinsiyet eşitliği eylem planlarının oluşturulmasıdır.

Projenin bir diğer hedefi cinsiyet odaklı, hak temelli örgütlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanabileceği, teknik destek görevi üstlenecek Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezinin kurulmasıdır. Merkez izlemeye, insan haklarına ilişkin yayınların yer aldığı, hem sanal ortamda erişimi mümkün olan hem de bizzat mekânı kullanılabilen bir izleme kütüphanesi işlevi görecektir. Uzun vadede İzleme Merkezinin cinsiyete duyarlı veri üreten bir merkez haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Proje uygulama bölgelerinden, yerel çalışmalardan elde edilen deneyimler ile on tematik alanda oluşturulan raporlar göz önünde bulundurularak Ulusal Eylem Planı oluşturulması projenin nihai hedefidir. Ulusal Eylem Planı, proje çıktılarının tüm Türkiye’ye yaygınlaşması açısından önem taşımaktadır.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Projesi’nin, izlemenin hak temelli örgütlerin olağan faaliyetlerinden biri haline gelmesine ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

24 ay sürecek olan Proje 28 Şubat 2019 tarihinde tamamlanacaktır ve bütçesi yaklaşık 1 milyon 600 bin Avro’dur.

CEİD