CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Proje Yürütme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

27 Eylül 2017

Proje Yürütme Komitesi toplantısına Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Kurumu’nun yetkililerinin yanı sıra proje paydaşlarından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) temsilcileri ve CEİD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi konusunda dünyada ve Türkiye’de yürütülen politikalar hakkında bilgi verdi. Proje Yöneticisi Dr. Fatma Özdemir Uluç, proje faaliyetlerinin ilerleme durumunu aktardıktan sonra, Prof. Dr. Yıldız Ecevit ve Doç. Dr. Ayça Kurtoğlu, proje kapsamında süpervizörlüğünü üstlendikleri tematik alanlara göre hazırlanan mevcut durum raporlarına ilişkin detaylı bilgi verdiler. Görüş ve önerilerin alınmasından sonra sona eren Yürütme Komitesi Toplantısı, altı ayda bir gerçekleştirilmeye devam edilecek.

 

CEİD