CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin İstanbul çalışmaları başladı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin uygulama illerinden olan İstanbul’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı kapsamında, projenin Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener ile Proje Yürütme Kurulu üyesi Ayça Kurtoğlu 14 Eylül 2017’de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği’ni ziyaret etti. Projenin amaçları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilen toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda projenin yapacağı katkılar tartışıldı ve projenin en önemli paydaşlarından olan kadın örgütleriyle, işbirlikleri olanaklarına dair görüş alış verişinde bulunuldu.

İstanbul bilgilendirme toplantıları 15 Eylül 2017 tarihinde Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy belediyelerinin toplumsal eşitlik birimlerine yapılan ziyaretlerle devam etti. Toplantılarda projenin amaçları ve faaliyetleri tanıtıldı ve eşitlik birimlerinin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi edinildi. Yerel yönetimlerin projeye yönelik katkıları ve karşılıklı işbirliğinin imkanlarının istişare edilmesiyle İstanbul bilgilendirme toplantıları son buldu.

CEİD