CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Ankara İli Valilik Birimleri ile Toplantı

19 Eylül 2017 tarihinde Ankara Valiliği’nin organizasyonu ile Proje Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi” Valilik il müdürlüklerinin temsilcilerine tanıtıldı. Toplantıya, Projenin faydalanıcı Kuruluşu olan AB Bakanlığı temsilcisi, CEİD Yöneticileri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara Müftülüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Ankara Çalışma ve İş Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Ankara ŞÖNİM, Ankara Kalkınma Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

 

Proje kapsamında hazırlanmaya başlanan, 10 tematik alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin durumunu ortaya koymayı hedefleyen raporlar katılımcılar tarafından çok faydalı bulunarak, önemli bir boşluğu dolduracağı dile getirildi. Bu raporların hazırlandıkları alana ilişkin sorumluluk sahibi olan kamu kurumları ile derinlemesine tartışılması ve savunu aracı olarak kullanılması önerilerek, nihayetinde kurumların mevcut sistemlerine toplumsal cinsiyet eşitliliğine duyarlı veri toplama kültürünün yerleşebilmesi için projenin önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı. Projeye katkı sunmak konusunda istekliliklerini ve projenin ilde yapılacak kapasite geliştirme çalışmalarına katkı vermeye hazır olduklarını belirten il müdürlüklerinin temsilcilerinin sorularına verilen yanıtlarla toplantı sonlandı.

 

 

 

CEİD