CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Güçlendiriliyor

Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 13 Kasım 2017 tarihinde, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), CEİD Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Serpil Sancar ve Doç. Dr. Ayça Kurtoğlu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Politika ve Savunuculuk Koordinatörü Ülker Şener tarafından ziyaret edildi.

TÜSEV Ziyareti

TÜSEV adına Genel Sekreter Yardımcısı Liana Varon ve Proje Koordinatörü Sezin Dereci’nin katıldığı toplantıda, çalışma alanları detaylı bir şekilde anlatılarak olası işbirliği imkânları görüşüldü. Yasal çerçeve ve mevzuatın sivil toplum yararına geliştirilmesi, kamu-sivil toplum işbirliğinin sağlanması alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran TÜSEV, aynı zamanda sivil toplum çalışmaları hakkında düzenli izleme yapmakta ve verilerini yayınlamaktadır.

ERG Ziyareti

ERG Direktörü Batuhan Aydagül’ün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, uzun süredir okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim alanında izleme raporları yayınlayan ERG’nin elde ettiği deneyimler aktarıldı ve çalışma metodolojisi konusunda bilgilendirme yapıldı. Kurum koordinatörlerinden Burcu Meltem Arık Akyüz ve Özge Karakaya ile araştırmacı Ertuğrul Polat ve Umay Aktaş Salman’ın katıldığı toplantı Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında birlikte çalışma alanlarının görüşülmesiyle sona erdi.

CEİD