CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Ortak Anlayış Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara Tunalı Otel’de 2 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanmakta olan tematik alan haritalama raporlarında ulaşılan noktalar, tematik uzmanlar tarafından proje ekibine ve süpervizörlere sunuldu. İzleme göstergelerinin tartışıldığı toplantıda tematik alan haritalama raporlarının içeriklerinde ortak anlayışın yerleşmesi sağlandı.

25 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, tematik alan haritalama raporlarında ortaya çıkan göstergeler proje paydaşlarına sunularak tartışılacak ve ortak anlayış yaygınlaştırılacak.

Proje kapsamında istihdam, eğitim, sağlık, siyasete katılım, medya, kentsel hizmetler, spor, kadına yönelik şiddet ve insan ticareti alanlarında hazırlanan tematik alan haritalama raporları, Türkiye’de cinsiyet eşitliğini izlenmesi ve değerlendirmesine önemli katkılar sağlayacak.

 

CEİD