CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Tematik Alan Haritalama Raporlarına Yönelik Ortak Anlayış Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

25 Aralık 2017’de Tematik Alan Haritalama Raporlarına Yönelik Ortak Anlayış Toplantısı düzenlendi. Dokuz tematik alan için oluşturulmuş toplumsal cinsiyet eşitliği izleme gösterge setleri, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan uzmanlar ile tartışıldı.

 

CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından projenin çerçevesinin, faaliyetlerinin ve çıktılarının özetlendiği bir sunumla başlayan toplantı, tematik alan haritalama raporları çalışmasının süpervizörleri Prof. Dr. Yıldız Ecevit ve Doç. Dr. Ayça Kurtoğlu’nun toplantının amacını ve cinsiyete duyarlı hak temelli izleme kapsamında haritalama raporlarının önemini açıkladıkları konuşmalarıyla devam etti.

 

Açılış oturumunun ardından kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilgili oldukları alanlardaki grup çalışmalarına katılarak kendilerine sunulan gösterge setlerini projenin tematik alan uzmanlarıyla birlikte değerlendirdiler. Eğitim, sağlık, medya, istihdam, siyaset/karar alma mekanizmalarına katılım, kentsel hizmetler ve haklar, kadına yönelik şiddet, insan/kadın ticareti ve spor temalı dokuz alanda hazırlanan haritalama raporlarında geliştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergelerinin grup çalışmasıyla tartışılması, alanda ortak bir dilin oluşturulmasında önemli bir adım oldu.

 

Grup çalışmalarından elde edilen geri bildirimler ışığında, tematik alan haritalama rapor taslaklarına kısa bir sürede son şekilleri verilerek kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

CEİD