CEİD
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE'DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ:
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ

Yerel Koordinatörler ve Konu Uzmanlarına Yönelik Tematik Alan Haritalama Raporları Eğitimi Tamamlandı

26-29 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, tematik alanlarda hazırlanan raporların gösterge setleri, alanda çalışacak olan yerel koordinatörlere ve konu uzmanlarına tanıtıldı.

Eğitim, sağlık, istihdam, medya, siyaset/karar alma mekanizmalarına katılım, kentsel hizmetler ve haklar, kadına yönelik şiddet, insan/kadın ticareti, spor konulu tematik alan raporları çerçevesinde geliştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri, kullanılan norm ve standartlarla birlikte anlatıldı. Dört günlük eğitimin son gününde cinsiyete duyarlı hak temelli izleme eğitimi alan proje yerel koordinatörleri ve konu uzmanları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesini destekleyecekler.

Projenin yerel koordinatörlerinin ve konu uzmanlarının katkılarıyla yürütülen tartışmalar, 25 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Ortak Anlayış Toplantısı’nın geri bildirimleri ile birlikte proje çalışmalarına verimli katkılar sağladı.

CEİD